Ավագ դպրոց

Ուսումնական նյութեր Միջին և Ավագ դպրոցի սովորողների համար

Հավասարակողմ եռանկյան տրոհումը հինգ հավասար մասերի-Թողարկում#19 Քյոնիգսբերգի յոթ կամուրջները-Թողարկում#14. Երկրաչափության տեսակները-Թողարկում#23 Դիրիխլեի սկզբունքը, առաջին մաս-Թողարկում#11. Դիրիխլեի սկզբունքը, երկրորդ մաս-Թողարկում#12 Դիտարկումներ մաթեմատիկայում-Թողարկում# 10. Լասկերի շաշկի-Թողարկում#8, Թողարկում # 9. Բաժանելիության հայտանիշը –Թողարկում #8 Պարզ թվեր –Թողարկում #14. Պարզ թվերի տեսակները-Թողարկում #13. Թվային բուրգ –Թողարկում#12 Մոգական քառակուսիներ-Թողարկում# 9. Խնդիր աղյուսակով գրված թվերի մասին-Թողարկում #7. Երկաչափական անհավասարություններ –Թողարկում #7. Կանոնավոր […]

Skip to toolbar