Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Թողարկում #45.

Թողարկում #45.

Այս համարում ներառված է ապրիլ ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբի մասնակիցների ամփոփ վերլուծությունը: Թողարկման պատասխանատու՝ Տիիգրան Գրիգորյանը, Միջին դպրոց, 8-րդ դասարան: Ապրիլ ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբի բոլոր խնդիրները և դրանց լուծումները ներկայացված են «Մաթեմատիկական ամսագիրում» #40. Ապրիլ ամսվա ֆլեշմոբ #43. Խնդիրների պատասխանները և լուծումները: Այս ամսվա մասնակիցների թիվը 801 👍 Նշենք մասնակիցների թիվը ըստ մակարդակների. Առաջինմակարդակ– 511 Երկրորդմակարդակ–212 Երրորդմակարդակ – 29 Չորրորդմակարդակ – 7 Սովորողներնեն առաջարկում-42 Նախորդ ամսվա համեմատ մասնակիցների թիվը աճել է ⬆ Նշենք մասնակիցների ցուցակը  ըստ դպրոցների և ըստ  մակարդակների թվի. […]

Թողարկում #44.

Թողարկում #44.

Ողջո՛ւյն, սիրելի մասնակից։ Ստորև ներկայացված են մայիս ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբի առաջադրանքները: Մասնակցության համար անհրաժեշտ է ընտրել համապատասխան մակարդակը և փորձել գտնել ներկայացված խնդիրների ճիշտ պատասխանները: Մաղթում ենք հաճելի և հետաքրքիր ժամանց: Պատասխաններն ընդուվում են մինչև մայիսի երեսունը,  ժամը 23:59ր: Առաջին մակարդակ Երկրորդ մակարդակ Երրորդ մակարդակ Չորրորդ մակարդակ Առաջարկում են սովորողները  

Թողարկում #43.

Թողարկում #43.

Այս համարում ներառված են ապրիլյան մաթեմատիկական ֆլեշմոբին առաջադրված խնդիրների պատասխանները և լուծումները: Առաջին մակարդակ Երկրորդ մակարդակ Երրորդ մակարդակ Չորրորդ մակարդակ Սովորողների առաջադրած խնդիրներ Աղբյուրը՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի «Մաթեմատիկայի, ծրագրավորման, սեղանի և համակարգչային խաղերի» դասավանդողների մասնագիտական խմբի կայքէջ: Համակարգող՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի փոխտնօրեն Գևորգ Հակոբյան

Թողարկում #42.

Թողարկում #42.

Մաթեմատիկական ֆլեշմոբի մարտ ամսվա մասնակիցների ամփոփ վերլուծությունն է ներկայացնում Միջին դպրոցի սովորող Տիգրան Գրիգորյանը, 8-րդ դասարան: Մարտ  ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբի բոլոր խնդիրները և դրանց լուծումները 👇 Մարտի ֆլեշմոբի խնդիրներ Խնդիրների պատասխանները և լուծումները Մարտ ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբին մասնակցել է 721 սովորող: Նշենք մասնակիցների թիվը ըստ մակարդակների. Առաջին մակարդակ– 533 Երկրորդ մակարդակ–121 Երրորդ մակարդակ – 41 Չորրորդ մակարդակ – 17 Սովորողներն են առաջարկում-9 Նախորդ ամսվա համեմատ մասնակիցների թիվը ավելացել է:  Նշենք մասնակիցների ցուցակը  ըստ դպրոցների և ըստ  մակարդակների թվի. Դպրոց I մակ. II մակ. III մակ. IV մակ. […]

Թողարկում #41.

Թողարկում #41.

Այս համարում ներառված են մարտ ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբին առաջադրված խնդիրների պատասխանները և լուծումները: Առաջին մակարդակ Երկրորդ մակարդակ Երրորդ մակարդակ Չորրորդ մակարդակ Սովորողների առաջադրած խնդիրներ Աղբյուրը՝ «Մաթեմատիկայի, ծրագրավորման, սեղանի և համակարգչային խաղերի» դասավանդողների մասնագիտական խմբի կայքէջ: Համակարգող՝  Գևորգ  Հակոբյան

Skip to toolbar