Archives by date

You are browsing the site archives by date.

«Մաթեմատիկա» ամսագիր #35.

Մաթեմատիկական ֆլեշմոբի հունվար ամսվա վերլուծությունը ներկայացնում է Տիգրան  Գրիգորյանը, Միջին դպրոց, 8-5 դասարան: Հունվար  ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբի բոլոր խնդիրները և դրանց լուծումներն տե՛ս «Մաթեմատիկա» ամսագրի հետևյալ համարներում՝ # 29. Հունվարյան ֆլեշմոբ # 31. Խնդիրների պատասխանները և լուծումները: Հունվար ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբին մասնակցել է 713 սովորող: Նշենք մասնակիցների թիվը ըստ մակարդակների. Առաջին մակարդակ– 480 Երկրորդ մակարդակ–181 Երրորդ մակարդակ – 15 Չորրորդ մակարդակ – 19 Սովորողներն են առաջարկում-18 Նախորդ ամսվա համեմատ մասնակիցների թիվը աճել է ⬆ Նշենք մասնակիցների ցուցակը  ըստ դպրոցների և ըստ  մակարդակների թվի. […]

Skip to toolbar